MČR Sprintových štafet
Pořadatel
Slavia Hradec Králové
MČR sprintových štafet
Sponzoři
partneři závodu
Šárovcova Lhota x-iont Run4fun ONE ENEGRY
partneři čsos
ČSOB pojišťovna Toi - Toi Žaket HSH Sport Equica Trimtex T-MAPY Inov RACOM TK Plus VSC MŠMT
Sociální sítě
Facebook Google +
Přílohy
Prostor závodu
Prostor závodu
Mapy
Hořický Chlum - OLD Výřez mapy výřez mapy výřez mapy výřez mapy
Fotogalerie
Tipy na náštěvu v okolí
Cihelna - Šárovcova Lhota
Strojní cihelna v obci Šárovcova Lhota

Český svaz orientačních sportů - sekce OB

TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu

sobota 13. 9. 2014

6. závod Českého poháru štafet 2014 a

6. závod České ligy klubů 2014 a veřejný závod štafet

Mistrovství Východočeské oblasti štafet

R O Z P I S

 

Pořádající  orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum: Šárovcova Lhota – Libín (okres Jičín).

Funkcionáři:

ředitel: Karel Toužil

hlavní rozhodčí: Martina Hepnerová, R1

stavitel tratí: David Hepner, R2

Kategorie: Tříčlenné štafety: D18, D21, H18, H21, D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
DH12, D14, H14, MIX

Předpokládané časy vítězů: Dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014 (D18, D21, H18, H21) a Soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní). DH12: 75 minut.

Přihlášky: Prostřednictvím systému ORIS, ve výjimečných případech na email cps2014@shk-ob.cz .Uzávěrka přihlášek je 27. 8. 2014. Dodatečné přihlášky budou akceptovány pouze do kategorie MIX.

Ubytování: Ubytování z pátku na sobotu je zajištěno v tělocvičně v Hradci Králové. Cena 70Kč za osobu. Ubytování ze soboty na neděli zajišťuje pořadatel odpoledního sprintu (LTU).

Vklady: DH12, D14, H14: 270 Kč, ostatní: 540 Kč za štafetu.

Vklady (možno uhradit v součtu s vklady za závod MČRSŠ 14. 9.) zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03  Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci.  Výjimečně lze hradit v hotovosti  na prezentaci , pokud vklady za celý klub nepřesáhnou 1000 Kč.

Prezentace: V sobotu 13. 9. 2014 od 8:00 do 9:15 hodin v centru závodu.

Soupisky: Vyplněním v systému ORIS nejpozději do pátku 12. 9. 2014 do 20:00 hod. Jen výjimečně lze upravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod.

Mapa: Hořický chlum, M 1:10 000, E 5 m, stav léto 2014, A4, ISOM 2000, v obalu, autoři Jan Langr, Jan Netuka a Zdeněk Sokolář. Předchozí mapa prostoru je Hořický chlum z roku 1990 http://stafety2014.shk-ob.cz/cps2014/DATA/1201a.jpg

Terén: Zalesněný hřbet 300 - 450 m n.m., porostově pestrý, se střední sítí komunikací, pozůstatky těžebních činností, ve svazích hodně erozních tvarů, někde kameny.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)

Vzdálenosti: Parkoviště AUTO – centrum: do 300 m

Parkoviště BUS – centrum :  1400 m

Centrum = start = cíl

Parkování: Autobusy v obci Šárovcova Lhota dle pokynů pořadatele.

Auta na louce v centru závodů. Prosíme, počítejte s rezervou 15 minut na závěrečný úsek od odbočky ze silnice Ostroměř – Šárovcova Lhota do Libína, protože v případě uzavření přejezdu závorami bude nutno využít delší příjezd přes obec Šárovcova Lhota po nezpevněné cestě.

Za parkování automobilů bude vybíráno parkovné 20,-Kč/auto. Parkování BUS zdarma.

Informace: http://www.shk-ob.cz/zavody/2014_cps/

Karel Toužil  - mobil: 602 125 741, email: touzil@centrum.cz;

Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Martina Hepnerová, Střelecká 804, 500 02  Hradec Králové.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014.

Upozornění:

- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

- V centru bude možno postavit klubové stany.

- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu .

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 25.  6. 2014

Rozpis ve formátu PDF.TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu
Design © 2014 Jakub Weiner, kódování­ Michal Pavlík